Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Ved nyetableringer og ved eventuelle større endringer av eksisterende anlegg er det krav til en forundersøkelse. Resultatene fra en forundersøkelse vil gi en indikasjon på naturlige miljøforhold eller forhold før en vesentlig utvidelse og vil dermed være en referanse for sammenligning med senere undersøkelser og gi grunnlag for vurdering av endringer i miljøforholdene.

En komplett forundersøkelse innebærer at det foreligger:

Vi utfører samtlige deler av forundersøkelsen, og kan koordinere bunnscann hvis ønskelig.

Vi utarbeider også en sammenfattende forundersøkelsesrapport som inkluderer en systematisk oppsummering av alle parameterne i forundersøkelsen. Denne rapporten gir et solid dokumentasjonsgrunnlag i søknadsprosessen ved en nyetablering eller utvidelse av akvakulturlokaliteter.

Akvasafe hjelper deg også med å få oversikt over hvilke krav som gjelder i ditt område og vi har løpende kontakt med relevante sektormyndigheter.

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no