Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Vi utfører marine bunnundersøkelser i andre områder enn ved tradisjonelle oppdrettsanlegg. Det er ofte aktuelt å overvåke vannområdet rundt utslippspunkt eller avløp (også kalt «resipienten») ved landbaserte oppdrettsanlegg for å kartlegge eventuell påvirkningsgrad på bunn -og vannmiljøet i slike områder.

I slike tilfeller bruker man enten metodikken som ved B- og/eller C-undersøkelser, alt etter hva som er hensiktsmessig for området.

Ved tradisjonelle oppdrettsanlegg er det i noen tilfeller krav om ytterligere undersøkelser etter at ordinære miljøundersøkelser er utført. Dette kan blant annet inkludere transektundersøkelser for å bestemme en mer nøyaktig utbredelse av utslippet av organisk materiale fra et anlegg, og vi kan utføre dette med B- eller C-undersøkelsesmetodikk.

Vi bidrar i å vurdere hvilken type undersøkelse som er mest hensiktsmessig, og kan også holde dialogen med sektormyndighetene og utarbeide en overvåkingsplan etter deres krav.

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no