Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Akvasafe sin historie - Et selskap som har utviklet seg til å bli en ledende aktør i bransjen

Målsetting å bli en ledende aktør i bransjen. Utvider akkrediteringen som produktsertifiseringsorgan (Kar, slanger og rør for landanlegg). Utvider akkreditering som produktsertifiseringsorgan (ekstrautstyr). Går inn i marked for rømningsteknisk rapport og tilstandsanalyse (Landanlegg). Implementering av moderne dataverktøy for blant annet tekniske simuleringer, kvalitetssystem og økonomistyring. Nyansettelser.

Stor vekst i kundeportefølje. Akkreditert som produktsertifiseringsorgan (flytekrage, not, servicestasjon for not, fortøyningskomponenter og flåte). Leverer første lastcelle sett for kontinuerlig online måling av last i fortøyninger, hvor oppdrettsselskapet bruker måleutstyret på grønne konsesjoner. Flytter inn i nye lokaler. Ansettelser og investeringer.

Akvasafe blir etablert i 2012. Akkreditert som inspeksjonsorgan (lokalitetsundersøkelse, fortøyningsanalyse, hovedkomponentbevis og anleggssertifikat). Etablerer og utvikler et eget elektronisk kvalitetssystem. Investeringer og ansettelser.

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no