Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Generelt

Akvasafe er akkreditert etter ISO 17021-1:2015 (MSYS 011) og kan sertifisere ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

  • ISO 9001 – Ledelsessystemer for kvalitet
  • ISO 14001 – Ledelsessystemer for miljø
  • ISO 45001 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Søknadsprosess

Akvasafe AS har egne prosedyrer for å gjennomføre en søknadsprosess for systemsertifisering. Når dere har tatt kontakt med Akvasafe AS med ønske om systemsertifisering vil dere motta et skjema som dere skal fylle ut samt legge ved en del dokumentasjon som beskriver ledelsessystemet deres. Dersom søknaden aksepteres, vil Akvasafe AS utarbeide et tilbud basert på revisjonsomfanget. Her inngår type aktivitet til bedriften, kompleksitet, bransje, antall lokasjoner, størrelse og en del andre faktorer.

Revisjon

Etter at kontrakt er signert av begge parter vil revisjoner utføres i 2 trinn. For flere detaljer kontakt Akvasafe AS.

Sertifisering

Beslutning om sertifisering utføres når alle avvik etter revisjoner trinn 1 og trinn 2 er lukket.

Årlig revisjon

I henhold til ISO/IEC 17021-1:2015 er det krav om at revisjon utføres innen 12 måneder etter at beslutning om sertifisering er tatt. Dette utføres da 2 ganger før sertifiseringsperioden på 3 år utløper.

Gyldighet

Sertifiseringen gjelder for en periode på 3 år.

Resertifisering

Før sertifiseringens gyldighet er nådd vil man normalt planlegge en resertifisering. Dette er en mer omfattende prosess enn en årlig revisjon og vil følge en utarbeidet plan. Dersom alle avvikene er lukket etter at revisjonen er utført vil en ny sertifiseringsperiode på 3 år påløpe.

Vilkår og betingelser

Les våre vilkår og betingelser

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no