Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Akvasafe leverer alle inspeksjon- og sertifiseringstjenester innen land basert oppdrettsanlegg. Dette innebærer:

  • Produktsertifisering
  • Rømningsteknisk rapport
  • Beregninger
  • Tegninger
  • Instrumentering og måling
  • Testing
  • GEO teknisk

Akvasafe leverer upartiske sertifiseringstjenester og rømningsteknisk rapport etter krav FOR-2017-06-19-941 iht. Norsk Akkreditering og inspeksjon etter standard NS3424:2012.

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no