Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Rømmingsteknisk rapport - Landanlegg

Alle eksisterende landanlegg må ha en rømningsteknisk rapport og en tilstandsanalyse for å få en brukstillatelse av Fiskeridirektoratet.

For å kunne utføre en rømningsteknisk rapport og tilstandsanalyse må inspeksjonsselskapet tilfredsstille kravene til kompetanse som beskrevet i NS3424:2012.

I tillegg må inspeksjonsselskapene tilfredsstille krav til uavhengighetstype A etter NS-EN-ISO-17020-generelle krav til drift av ulike type organer som utfører inspeksjoner.

Akvasafe innehar både kompetanse og nødvendig uavhengighet.

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no