Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Trykk for større bilde

Akvasafe innehar et sterkt fagmiljø for å utføre beregninger. Vi har lang erfaring og høy kompetanse til å utføre viktige analyser og beregninger. Vi bruker en rekke anerkjente data- og analyseverktøy.

Globalanalyse

Med en globalanalyse vurderes bestandigheten til konstruksjonene under påkjenning av miljøet den er utsatt for. Anerkjente metoder og analyseprogram tas i bruk for å kontrollere konstruksjonens kapasitet og forventede levetid. Beregningene er en del av grunnlaget i hovedkomponentbevis og anleggssertifikat.

FEM-lokalanalyser

Gir et detaljert bilde av spenninger lokalt i strukturen rundt knutepunkt, overganger, hengsler osv. Riktig design av lokale detaljer vil være viktig for å hindre brudd og utmatting i konstruksjonen. Akvasafe har lang erfaring med FEM-analyser av både plast-, aluminium- og stålkomponenter.

Stabilitetsberegninger

Stabilitet er fundamentalt å beregne når en ønsker å finne en flåte sitt vertikale tyngdepunkt. En god fortøyningsanalyse er basert på et riktig vertikalt tyngdepunktet og beregninger som sikrer at en flåte oppnår god stabilitet. Dette er viktig for sikkerheten om bord både for personer og last.

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no