Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Trykk for større bilde

NYTEK forskriften stiller krav til at fortøyninger skal inspiseres og dokumenteres i en rapport for fortøyningsinspeksjon. Leverandører av fortøyningskomponenter stiller også krav til undervannsinspeksjon i sine brukerhåndbøker.

Akvasafe kan gjennom sitt datterselskap Sematek tilby ROV inspeksjon. ROV inspeksjonen blir utført etter Akvasafe sine akkrediterte prosedyrer. Inspeksjonen er en tredjepartsinspeksjon / uavhengig av det selskapet som har lagt ut fortøyningene og/eller utstyrsleverandør.

www.sematek.no/sjo-tjenester/rovtjenester

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no