Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Ingeniøravdeling med bred erfaring

Vi har en sterk faglig gruppe som kan utføre en rekke ingeniør- og konsulenttjenester for både eksisterende og nye kunder - også innenfor andre bransjer.

Ingeniøravdelingen består av en sterk faglig gruppe med bred erfaring innenfor havbruk, offshore og subsea industri som kan utføre tjenester innenfor:

 • DAK / CAD modellering og design
 • Strukturberegninger inkl. FEM analyser
 • Hydrodynamiske analyser
 • CFD analyser
 • Analyser og beregninger for in- og offshore løfteoperasjoner
 • Planlegging av marine operasjoner
 • Planlegging og utføring av ROV operasjoner
 • Installasjonsanalyser av fleksible rørledninger / kabler og forankring
 • Undervannsteknologi
 • Bølgeberegninger
 • Beregninger på kar og tanker

Arbeid utføres iht. gjeldende standarder som DNVGL, NORSOK, Eurokoder i tillegg til NS9415 og NS9416.

Programvare som benyttes er blant annet:

 • Aquasim
 • Solidworks
 • AutoCad
 • Mathcad
 • Matlab
 • Swan
 • OpenFoam

Kontaktperson

Andreas Sætre, email andreas@akvasafe.no eller mobil 950 70 395

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no