Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Ingeniøravdeling med bred erfaring

Vi har en sterk faglig gruppe som kan utføre en rekke ingeniør- og konsulenttjenester for både eksisterende og nye kunder - også innenfor andre bransjer.

Ingeniøravdelingen består av en sterk faglig gruppe med bred erfaring innenfor havbruk, offshore og subsea industri som kan utføre tjenester innenfor:

 • DAK / CAD modellering og design
 • Strukturberegninger inkl. FEM analyser
 • Hydrodynamiske analyser
 • CFD analyser
 • Analyser og beregninger for in- og offshore løfteoperasjoner
 • Planlegging av marine operasjoner
 • Planlegging og utføring av ROV operasjoner
 • Installasjonsanalyser av fleksible rørledninger / kabler og forankring
 • Undervannsteknologi
 • Bølgeberegninger
 • Beregninger på kar og tanker

Arbeid utføres iht. gjeldende standarder som DNVGL, NORSOK, Eurokoder i tillegg til NS9415 og NS9416.

Programvare som benyttes er blant annet:

 • Aquasim
 • Solidworks
 • AutoCad
 • Mathcad
 • Matlab
 • Swan
 • OpenFoam

Kontaktperson

Andreas Sætre, email andreas@akvasafe.no eller mobil 950 70 395

Miljøtjenester – Hele Norge

Mai-Louise Bouwman
Tlf.: +47 474 43 142
mai@akvasafe.no

Landanlegg – Hele Norge

Morten Stigen
Tlf.: +47 982 23 881
morten@akvasafe.no

Produktsertifisering Sjø & Land

Per Gunnar Møgster
Tlf.: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Systemsertifisering
ISO 9001/14001/45001
EN 1090-1 & ISO 3834-2

Thommes Thomassen
Tlf.: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Ingeniørtjenester

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Sør & Vest

Bjørnar Lidal
Tlf.: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Midt & Nord

Egon Kiil
Tlf.: +47 478 68 897
egon@akvasafe.no