Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Trykk for større bilde

Lokalitetsundersøkelser danner grunnlaget for alle analyser, utstedelse av sertifikat etc. Det er viktig at undersøkelsene blir utført slik at en får et representativt bilde av miljøkreftene på lokaliteten. Gjennom vår akkreditering INSP 034 innehar vi de nødvendige godkjenninger for å utføre en lokalitetsundersøkelse.

Akvasafe utfører nye lokalitetsundersøkelser etter krav fastsatt i NYTEK forskriften og NS9415:2009. Tjenesten inkluderer:

  • Bølgeberegning (Numerisk og strøkbegrenset)
  • Strøm- og bølgemåling
  • Harmonisering av data
  • Bunnkartlegging/Olex
  • Kalkulasjon av ising

Å utføre en lokalitetsundersøkelse krever oseanografisk kompetanse, dette for å kunne vurdere vind, strøm, bølger, ising og bunnforhold. Akvasafe innehar denne kompetansen.

Strøm- og bølgemåling

Strøm- og bølgemåling er viktig for å finne en god oppdrettslokalitet. Dette bidrar til økt sikkerhet og gode miljøforhold for fisken.

Akvasafe innehar oseanografisk kompetanse og moderne måleutstyr for utførelse av målinger.

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no