Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Myndighetene stiller krav til tilstandsanalyse med tilhørende tilstandsgrad på eksisterende anlegg. En forutsetning for å sette en tilstandsgrad er at en kan dokumentere tilstanden. En av metodene er bruk av testing.

Akvasafe kan gjennom sitt datterselskap Sematek tilby testing av landbaserte komponenter. Testingen er en tredjepartstesting/uavhengig testing av det selskapet som har produsert komponenten.

www.sematek.no/land-tjenester

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no