Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Myndighetene stiller krav til tilstandsanalyse med tilhørende tilstandsgrad på eksisterende anlegg. En forutsetning for å sette en tilstandsgrad er at en kan dokumentere tilstanden. En av metodene er bruk av testing.

Akvasafe kan gjennom sitt datterselskap Sematek tilby testing av landbaserte komponenter. Testingen er en tredjepartstesting/uavhengig testing av det selskapet som har produsert komponenten.

www.sematek.no/land-tjenester

Kontaktskjema

Miljøtjenester – Hele Norge

Mai-Louise Bouwman
Tlf.: +47 474 43 142
mai@akvasafe.no

Landanlegg – Hele Norge

Morten Stigen
Tlf.: +47 982 23 881
morten@akvasafe.no

Produktsertifisering Sjø & Land

Per Gunnar Møgster
Tlf.: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Systemsertifisering
ISO 9001/14001/45001
EN 1090-1 & ISO 3834-2

Thommes Thomassen
Tlf.: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Ingeniørtjenester

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Sør & Vest

Bjørnar Lidal
Tlf.: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Midt & Nord

Egon Kiil
Tlf.: +47 478 68 897
egon@akvasafe.no