Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Trykk for større bilde

Kartpakke

For å kunne søke om en ny oppdrettstillatelse krever myndighetene blant annet en kartpakke. Akvasafe har kompetansen og tegneverktøy som gjør at søknaden blir i samsvar med myndighetenes krav.

Akvasafe bruker AutoCad og Olex for å fremstille kartpakker. Kartpakkene inneholder følgende:

  • Kystsone kart
  • Sjøkart 1:50000
  • AutoCad tegning av anlegget
  • Olex kart 1:5000

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no