Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Trykk for større bilde

Kartpakke

For å kunne søke om en ny oppdrettstillatelse krever myndighetene blant annet en kartpakke. Akvasafe har kompetansen og tegneverktøy som gjør at søknaden blir i samsvar med myndighetenes krav.

Akvasafe bruker AutoCad og Olex for å fremstille kartpakker. Kartpakkene inneholder følgende:

  • Kystsone kart
  • Sjøkart 1:50000
  • AutoCad tegning av anlegget
  • Olex kart 1:5000

Kontaktskjema

Miljøtjenester – Hele Norge

Mai-Louise Bouwman
Tlf.: +47 474 43 142
mai@akvasafe.no

Landanlegg – Hele Norge

Morten Stigen
Tlf.: +47 982 23 881
morten@akvasafe.no

Produktsertifisering Sjø & Land

Per Gunnar Møgster
Tlf.: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Systemsertifisering
ISO 9001/14001/45001
EN 1090-1 & ISO 3834-2

Thommes Thomassen
Tlf.: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Ingeniørtjenester

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Sør & Vest

Bjørnar Lidal
Tlf.: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Midt & Nord

Egon Kiil
Tlf.: +47 478 68 897
egon@akvasafe.no