Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Trykk for større bilde

Akvasafe innehar et sterkt fagmiljø for å utføre fortøyningsanalyser.

En fortøyningsanalyse beregner lastvirkningen i fortøyningen til et akvakulturanlegg, en fôrflåte eller andre flytende strukturer.

Gjennom vår akkreditering INSP 034 innehar vi de nødvendige godkjenninger for å utføre fortøyningsanalyser etter NYTEK-forskriften og NS9415.

Akvasafe benytter seg av avanserte og annerkjente programvarer ved fortøyningsanalyser. 

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no