Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

En akvakultursøknad må utarbeides både ved nyetableringer, endringer og ved vesentlige utvidelser av akvakulturlokaliteter. Dette er ofte omfattende og ressurskrevende arbeid, og Akvasafe kan bistå deg som oppdretter i søknadsprosessen.

Vi har god kjennskap til hva som kreves for å kunne levere en god søknad og kan bidra med å gjøre prosessen enklere for deg som kunde. Vi bistår med:

  • Redegjørelse av søknadsgrunnlaget
  • Behovsvurdering for konsekvensutredning
  • Kontroll av dokumentasjon
  • Utfylling og innsending av søknadsskjema
  • Løpende kontakt med sektormyndigheter om krav til søknad for den aktuelle lokaliteten

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no