Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

En akvakultursøknad må utarbeides både ved nyetableringer, endringer og ved vesentlige utvidelser av akvakulturlokaliteter. Dette er ofte omfattende og ressurskrevende arbeid, og Akvasafe kan bistå deg som oppdretter i søknadsprosessen.

Vi har god kjennskap til hva som kreves for å kunne levere en god søknad og kan bidra med å gjøre prosessen enklere for deg som kunde. Vi bistår med:

  • Redegjørelse av søknadsgrunnlaget
  • Behovsvurdering for konsekvensutredning
  • Kontroll av dokumentasjon
  • Utfylling og innsending av søknadsskjema
  • Løpende kontakt med sektormyndigheter om krav til søknad for den aktuelle lokaliteten

Kontaktskjema

Miljøtjenester – Hele Norge

Mai-Louise Bouwman
Tlf.: +47 474 43 142
mai@akvasafe.no

Landanlegg – Hele Norge

Morten Stigen
Tlf.: +47 982 23 881
morten@akvasafe.no

Produktsertifisering Sjø & Land

Per Gunnar Møgster
Tlf.: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Systemsertifisering
ISO 9001/14001/45001
EN 1090-1 & ISO 3834-2

Thommes Thomassen
Tlf.: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Ingeniørtjenester

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Sør & Vest

Bjørnar Lidal
Tlf.: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Midt & Nord

Egon Kiil
Tlf.: +47 478 68 897
egon@akvasafe.no