Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Destruktiv testing

Fortøyningskomponenter har en definert brukstid. For å kunne bruke komponentene utover denne brukstiden må oppdretter bytte fortøyningen, eller dokumentere at den har tilfredsstillende styrke.

Akvasafe kan gjennom sitt datterselskap Sematek tilby testing av fortøyningskomponenter. Testingen er en tredjepartstesting / uavhengig testing av det selskapet som har produsert fortøyningene.

www.sematek.no/sjo-tjenester/testing-resertifisering

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no