Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Akvasafe utfører akkrediterte miljøundersøkelser og tilfredsstiller kravene for kvalitetssystem og personell i NS-EN ISO/IEC 17025:2017 TEST 321.

Vi er akkrediterte for prøvetaking av bunnsediment og faglige vurderinger og fortolkninger og utfører dermed blant annet akkrediterte B- og C-undersøkelser etter krav og retningslinjer fastsatt i:

  • NS 9410:2016
  • NS-EN ISO 16665
  • NS-EN ISO 5667-19
  • Veileder M-608:2016
  • Veileder 02:2018.
Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no