Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Miljøtjenester

Akvasafe utfører akkrediterte miljøundersøkelser og tilfredsstiller kravene for kvalitetssystem og personell iht. NS-EN ISO/IEC 17025:2017 TEST 321.

Sjøbasert akvakulturanlegg

Akvasafe utfører alle akkrediterte tekniske inspeksjon- og sertifiseringstjenester av oppdrettsanlegg. Vårt arbeid er kunderettet med høy kvalitet.

Landbasert akvakulturanlegg

Akvasafe ble som det første norske selskapet akkreditert i 2017 for tekniske sertifiseringstjenester for landbaserte oppdrettsanlegg.

Hvorfor velge Akvasafe?

Vi er opptatt av å levere tjenester og service med høy faglig kvalitet. Dette bidrar til å sikre oppdrettsanlegget på en trygg og god måte, basert på Norsk Akkreditering sitt rammeverk.

 • Vi har fokus på kundens behov
 • Vi er i nær dialog med dere og vi er responsiv
 • Vi er lokalisert i nærheten og vi er lett tilgjengelig

Akvasafe er liten nok til å være personlig, men stor nok til å løse alle relevante oppgaver. Dette gir oss mulighet til å ha direkte kontakt med deg som kunde, og vi er stor nok til å kunne håndtere større og komplekse oppgaver. Akvasafe har et unikt tverrfaglig miljø, som kan levere hele tjenestespekteret. Vi har totaloversikten og vet hvordan arbeidet skal utføres.

Profesjonelt miljø med høy tverrfaglig kompetanse.

Vi tror det er viktig å være en aktiv aktør som har best mulig spesifikk- og tverrfaglig kunnskap - både praktisk og teoretisk. Vi har fokus på: • Oppdatert kunnskap om lovverk • Tett kundedialog • Motiverte, rutinerte, faglig dyktige og kvalifiserte medarbeidere • Topp moderne dataverktøy • Kursing • Båttjenester & ROV, Instrumentering og Testing.

Vi behersker alle relevante fagdisipliner hvor våre ansatte kommer fra miljøer slik som fiskerikandidater, sivil ingeniører og oseanografer. En fin blanding av lang erfaring og ungdommelig energi.

Mer om oss

Vi får ofte høre at vi er i god dialog med kundene. Det skal vi fortsette med - sier daglig leder Ingve Karlsen

Akkreditert innenfor alle relevante områder:

Inspeksjon
 • Anleggssertifikat
 • Fortøyningsanalyser
 • Lokalitetsanalyse
 • Hovedkomponentbevis
Produktsertifisering SJØ
 • Fortøyningskomponenter
 • Flytekrage
 • Flåte
 • Not og Servicestasjon
 • Ekstrautstyr
Miljøtjenester – Hele Norge

Mai-Louise Bouwman
Tlf.: +47 474 43 142
mai@akvasafe.no

Landanlegg – Hele Norge

Morten Stigen
Tlf.: +47 982 23 881
morten@akvasafe.no

Produktsertifisering Sjø & Land

Per Gunnar Møgster
Tlf.: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Systemsertifisering
ISO 9001/14001/45001
EN 1090-1 & ISO 3834-2

Thommes Thomassen
Tlf.: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Ingeniørtjenester

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Sør & Vest

Bjørnar Lidal
Tlf.: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Midt & Nord

Egon Kiil
Tlf.: +47 478 68 897
egon@akvasafe.no