Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Trykk for større bilde

Alle hovedkomponenter som tas i bruk på flytende oppdrettsanlegg skal være produktsertifiserte i henhold til NS 9415 og NYTEK forskriften.

Akvasafe er akkreditert etter ISO 17065:2012 (PROD 026) og kan produktsertifisere: Flytekrage, not og servicestasjoner, fortøyningskomponenter og ekstrautstyr.

Produktsertifiseringsbevis

Akvasafe utsteder et produktsertifiseringsbevis til utstyrsleverandører som bekrefter at leverandøren har et tilstrekkelig kvalitetssystem, og at dette blir fulgt under produksjon. Dette skal medvirke til at oppdretter får et sikkert produkt.

Produktsertifikat

Når utstyrsleverandøren er godkjent kan de utstede et produktsertifikatet sammen med leveransen til oppdretter.

Kontaktskjema

Miljøtjenester – Hele Norge

Mai-Louise Bouwman
Tlf.: +47 474 43 142
mai@akvasafe.no

Landanlegg – Hele Norge

Morten Stigen
Tlf.: +47 982 23 881
morten@akvasafe.no

Produktsertifisering Sjø & Land

Per Gunnar Møgster
Tlf.: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Systemsertifisering
ISO 9001/14001/45001
EN 1090-1 & ISO 3834-2

Thommes Thomassen
Tlf.: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Ingeniørtjenester

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Sør & Vest

Bjørnar Lidal
Tlf.: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Midt & Nord

Egon Kiil
Tlf.: +47 478 68 897
egon@akvasafe.no