Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Trykk for større bilde

Produktsertifisering – Landanlegg

Kar, rør og slanger som tas i bruk på landanlegg etter 1.1.2018 skal være produktsertifisert etter NS 9416:2013 og FOR-2017-06-19-941. Akvasafe er akkreditert etter ISO 17065:2012 (PROD 026) og kan produktsertifisere:

  • Kar, rør og slanger

Akvasafe utsteder dokumentasjon til utstyrsleverandører som bekrefter at leverandøren har et tilstrekkelig kvalitetssystem, og at dette blir fulgt under produksjon. Dette skal medvirke til at oppdretter får et sikkert produkt.

Produktsertifikat

Når utstyrsleverandøren er godkjent kan de utstede et produktsertifikat sammen med leveransen av hovedkomponenten til oppdretter.

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no