Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Trykk for større bilde

Produktsertifisering – Landanlegg

Kar, rør og slanger som tas i bruk på landanlegg etter 1.1.2018 skal være produktsertifisert etter NS 9416:2013 og FOR-2017-06-19-941. Akvasafe er akkreditert etter ISO 17065:2012 (PROD 026) og kan produktsertifisere:

  • Kar, rør og slanger

Akvasafe utsteder dokumentasjon til utstyrsleverandører som bekrefter at leverandøren har et tilstrekkelig kvalitetssystem, og at dette blir fulgt under produksjon. Dette skal medvirke til at oppdretter får et sikkert produkt.

Produktsertifikat

Når utstyrsleverandøren er godkjent kan de utstede et produktsertifikat sammen med leveransen av hovedkomponenten til oppdretter.

Kontaktskjema

Miljøtjenester – Hele Norge

Mai-Louise Bouwman
Tlf.: +47 474 43 142
mai@akvasafe.no

Landanlegg – Hele Norge

Morten Stigen
Tlf.: +47 982 23 881
morten@akvasafe.no

Produktsertifisering Sjø & Land

Per Gunnar Møgster
Tlf.: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Systemsertifisering
ISO 9001/14001/45001
EN 1090-1 & ISO 3834-2

Thommes Thomassen
Tlf.: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Ingeniørtjenester

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Sør & Vest

Bjørnar Lidal
Tlf.: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Midt & Nord

Egon Kiil
Tlf.: +47 478 68 897
egon@akvasafe.no