Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Trykk for større bilde

Akvasafe er et selskap som kombinerer teori og praksis. Måling av reelle krefter er viktig for å forstå og forbedre de teoretiske analysene som blir utført.

Akvasafe kan gjennom sitt datterselskap Sematek tilby måling og instrumentering av fortøyningsliner. Dette er nyttig for å vite hvilke miljøbelastninger anlegget blir påført. Herunder belastninger fra brønnbåter.

www.sematek.no/sjo-tjenester/sikring-instrumentering

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no