Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Myndighetene stiller krav til at det skal utføres en geoteknisk vurdering av prosjekterte og eksisterende anlegg.

Akvasafe kan gjennom sitt datterselskap Sematek tilby geotekniske vurderinger og undersøkelser.

www.sematek.no (Ny hjemmeside er under utvikling)

Kontaktskjema

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no