Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Akvasafe leverer en total NYTEK pakke innen sjøbaserte oppdrettsanlegg. Kom med dine ønsker/design og vi tar av oss resten. Totalpakken innebærer:

  • Kartpakke
  • Lokalitetsundersøkelse
  • Fortøyningsanalyse
  • Hovedkomponentbevis
  • Anleggssertifikat

Akvasafe leverer upartiske tjenester og er ikke tilknyttet en spesifikk utstyrsleverandør.

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no