Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Trykk for større bilde

Anleggssertifikat er en bekreftelse fra et akkreditert inspeksjonsorgan om at flytende oppdrettsanlegg tilfredsstiller kravene i NYTEK forskriften og NS9415. Gjennom vår akkreditering INSP 034 innehar vi de nødvendige godkjenninger for å utstede anleggssertifikat.

Et anleggssertifikat utstedes med et intervall på 5 år. Før et anleggssertifikat kan utstedes vil Akvasafe: Utføre en gjennomgang av dokumenter, inspisere anlegget og utfører avviksbehandling. Deretter innrapporteres anleggssertifikatet til Fiskeridirektoratet via ALTINN.

Anleggssertifikatet beskriver det flytende akvakulturanleggets nåværende og fremtidige konfigurasjon. Anleggets konfigurasjon beskrives i form av fortøyning, flåte, flytekrage, not og ekstrautstyr.

Dersom det gjøres endringer ut over beskrivelser gitt i anleggssertifikatet, må sertifikatet oppdateres. Den endrede delen av anlegget kan ikke tas i bruk før nytt anleggssertifikat er innhentet.

Før et anleggssertifikat utstedes må følgende dokumentasjon foreligge:

  • Lokalitetsundersøkelse
  • Fortøyningsanalyse (anlegg og flåte)
  • Kart over fortøyningen
  • Liste/oversikt over fortøyningens konstruksjonsdeler
  • Fortøyningsrapport etter utlegginsarbeidet
  • Fortøyningsinspeksjonrapport (ROV-inspeksjon)
  • Produktsertifikat for hovedkomponentene (evt. hovedkomponentbevis)
  • Brukerhåndbøker for hovedkomponenter og ekstrautstyr.

Kontaktskjema

Miljøtjenester – Hele Norge

Mai-Louise Bouwman
Tlf.: +47 474 43 142
mai@akvasafe.no

Landanlegg – Hele Norge

Morten Stigen
Tlf.: +47 982 23 881
morten@akvasafe.no

Produktsertifisering Sjø & Land

Per Gunnar Møgster
Tlf.: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Systemsertifisering
ISO 9001/14001/45001
EN 1090-1 & ISO 3834-2

Thommes Thomassen
Tlf.: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Ingeniørtjenester

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Sør & Vest

Bjørnar Lidal
Tlf.: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Midt & Nord

Egon Kiil
Tlf.: +47 478 68 897
egon@akvasafe.no