Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Trykk for større bilde

Flytekrager og flåter som var levert fra leverandør før 1. oktober 2004, og som ikke er produktsertifisert, skal ha hovedkomponentbevis for å kunne brukes til akvakultur. Gjennom vår akkreditering INSP 034 innehar vi de nødvendige godkjenninger for å utstede Hovedkomponentbevis.

Ordningen omfatter også hovedkomponenter som er produktsertifiserte, der hovedkomponentens alder overskrider «dimensjonerende brukstid» oppgitt i produktsertifikatet.

Et hovedkomponentbevis utstedes med et intervall på 3 år. For å kunne vurdere om eldre komponenter har god nok rømningsteknisk tilstand kreves det høy kompetanse om materialteknikk, styrkeberegninger, stabilitetsberegninger, inspeksjon og test teknikker (NDT og DT).

Akvasafe innehar kompetansen som skal til for å vurdere om flytekrager og flåter har en forsvarlig teknisk stand.

Arbeidet med å utstede et hovedkomponentbevis omfatter:

  • Dokumentgjennomgang
  • Tilstandskontroll
  • Rapportering til kunde
  • Utstedelse av hovedkomponentbevis

Kontaktskjema

Miljøtjenester – Hele Norge

Mai-Louise Bouwman
Tlf.: +47 474 43 142
mai@akvasafe.no

Landanlegg – Hele Norge

Morten Stigen
Tlf.: +47 982 23 881
morten@akvasafe.no

Produktsertifisering Sjø & Land

Per Gunnar Møgster
Tlf.: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Systemsertifisering
ISO 9001/14001/45001
EN 1090-1 & ISO 3834-2

Thommes Thomassen
Tlf.: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Ingeniørtjenester

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Sør & Vest

Bjørnar Lidal
Tlf.: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Midt & Nord

Egon Kiil
Tlf.: +47 478 68 897
egon@akvasafe.no