Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Hovedkontor Bergen

Espehaugen 41
5258 Blomsterdalen
ingve@akvasafe.no

Tlf: +47 468 12 632

Kundekontakter Stort Kart

Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Norge MIDT

Thommes Thomassen
Tlf: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Norge SØR

Bjørnar Lidal
Tlf: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no