Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Hvem er Akvasafe

Vi tror det er viktig å være en aktiv aktør som har best mulig spesifikk- og tverrfaglig kunnskap - både praktisk og teoretisk. Vi har fokus på:

  • Oppdatert kunnskap om lovverk
  • Tett kundedialog
  • Motiverte, rutinerte, faglig dyktige og kvalifiserte medarbeidere
  • Topp moderne dataverktøy
  • Kursing
  • Båttjenester og ROV
  • Instrumentering og Testing

Vi behersker alle fagdisipliner hvor våre ansatte kommer fra relevante miljøer

  • Fiskerikandidater
  • Sivil ingeniører
  • Oseanografer
Landanlegg - hele Norge

Per Gunnar Møgster
Tlf: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Norge NORD

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no