Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.

Visjon og forretningside

Akvasafe sin visjon er å bli et ledende selskap innen inspeksjon og sertifisering i akvakulturnæringen.

Forretningside:

Ved å ha høy kompetanse, forbedre oss kontinuerlig, opptre folkelig og ha forståelse for kundenes behov kan vi utføre inspeksjon- og sertifiseringstjenester med høy kvalitet til akvakulturnæringen.

I Akvasafe AS handler vi i overensstemmelse med våre fire grunnverdier:

  • Kontinuerlig forbedring
  • Høy kompetanse i alle ledd
  • Opptre folkelig
  • Ha god kundeforståelse

Kvalitetspolitikk

Kontinuerlig kvalitetsforbedring er helt sentralt for å gjennomføre Akvasafe sin forretningside og visjon, og er et klart ansvar for selskapsledelsen.

Vår kvalitetsvisjon skal oppnås gjennom å arbeide etter følgende retningslinjer: Vi skal til enhver tid levere tjenester som tilfredsstiller eller overoppfyller våre kunders behov, krav og forventninger på kort og lang sikt.

Dette innebærer følgende:

Tjenestene: I alle våre prosesser skal vi bestrebe og holde et høyt kvalitet- og effektivitetsnivå. Det betyr at våre tjenester skal være basert på anerkjent teknologi, metoder og utført av kvalifisert personell. Vi skal bestrebe høy grad av uavhengighet og upartiskhet.

Kvalitet, pris og levering: Kortsiktige mål som leveringstid, mengde og kostnader skal aldri gå foran våre kunders og myndighetenes krav til riktig kvalitet på tjenesten.

Kundene: Våre kunder skal oppleve at vår kunnskap bidrar til å øke deres sikkerhetsnivå, bærekraftig utvikling og økonomisk gevinst. God kontakt med kundene skal sikre at endrede og nye behov raskt imøtekommes, og at vi får raske og fullstendige tilbakemeldinger om kvaliteten på våres egne og konkurrerende tjenester.

Leverandørene: Leverandørene er våre partnere. Vi skal stille våre kunnskaper til rådighet for å forbedre deres prosesser og utstyr. Vi skal også gi dem entydige spesifikasjoner. Leverandørene skal velges ut fra våre behov om kvalitet.

Myndighetene: Myndighetene skal oppleve at vår kunnskap bidrar til å øke sikkerhetsnivået og en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen. Vi skal ha god kontakt med myndighetene slik at vi kan formidle behov og få avklart krav i forskriftsverk og standarder. Vi skal stille vår kunnskap tilgjengelig for myndighetene.

Andre akkrediterte selskaper: Vi skal ha godt samarbeid med andre akkrediterte selskaper for å sikre at erfaring blir utvekslet.

Kvalitetssystemet: Vårt kvalitetssystem skal være brukervennlig, desentralisert og støttet av en sentral funksjon. Det formelle kvalitetssystemet skal tilfredsstille kravene i ISO/IEC 1720:2012, opsjon A og myndighetskrav. Det skal også bygge på prinsipper i ISO 9001.

Ansvar og myndighet: Daglig leder har det overordnete ansvar for kvalitetsarbeidet. Kvalitetssystemet skal følges opp av kvalitetsleder. Linjeledelsen er ansvarlig for kvalitet, kvalitetsforbedring- og vedlikehold innenfor sitt ansvarsområde. Den enkelte medarbeider skal gis tilstrekkelige muligheter for selvkontroll eller selvstyring. Medarbeiderne har ansvar for å reagere på avvik utenfor sitt eget arbeidsområde, og for å foreslå kvalitetsforbedringer.

Miljøtjenester – Hele Norge

Mai-Louise Bouwman
Tlf.: +47 474 43 142
mai@akvasafe.no

Landanlegg – Hele Norge

Morten Stigen
Tlf.: +47 982 23 881
morten@akvasafe.no

Produktsertifisering Sjø & Land

Per Gunnar Møgster
Tlf.: +47 916 01 808
per@akvasafe.no

Systemsertifisering
ISO 9001/14001/45001
EN 1090-1 & ISO 3834-2

Thommes Thomassen
Tlf.: +47 917 45 606
thommes@akvasafe.no

Ingeniørtjenester

Ingve Karlsen
Tlf: +47 468 12 632
ingve@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Sør & Vest

Bjørnar Lidal
Tlf.: +47 938 89 207
bjornar@akvasafe.no

Sjøanlegg Norge Midt & Nord

Egon Kiil
Tlf.: +47 478 68 897
egon@akvasafe.no